Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Bilgilendirme

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel verilerinizle ilgili olarak sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi (uretim.me) veri sorumlusu sıfatıyla kişisel verilerinizi, uygulamaya kayıt sürecinde toplayarak üyelik sözleşmenizin oluşturulması ve ifasıyla doğrudan bağlantılı olarak işlemektedir.

uretim.me'nin, kişisel verilerinizi işleme amacı şunlardır:

 • Kimliğinizi doğrulamak,
 • Müşteri desteği sağlamak ve sorunları çözmek,
 • Servis güncellemeleri ve hatalar hakkında sizi bilgilendirmek,
 • Uygulama ile ilgili kampanyalar hakkında sizi bilgilendirmek.

Kişisel verileriniz yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan güvenli sunucularımızda saklanmaktadır. uretim.me, belirtilen durumlar haricinde, hukuken gerekli olmadıkça veya yükümlü olmadıkça kişisel verilerinizi ve/veya trafik verilerinizi ya da iletişim içeriğinizi sizin açık izniniz olmadan üçüncü şahıslara aktarmamaktadır.

KVKK’da belirlenen ve rıza gerektirmeyen durumların yanı sıra, uretim.me uygulama vasıtasıyla aldığınız onayınıza dayanarak, size hizmetlerine ilişkin kampanya ve duyuruları iletebilir ve müşteri memnuniyeti sağlamak amacıyla sizinle iletişime geçebilir.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin haklarınız aşağıda belirtilmiştir:

 • Kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileriniz işlenmişse buna dair bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerinizin hangi amaçla işlendiğini ve bu amaçlara uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Kişisel verilerinizin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü şahısları bilme,
 • Kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması durumunda bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme,
 • Düzeltme, silme ve yok etme taleplerinizin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü şahıslara bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız durumunda zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin her türlü talebinizi info@uretim.me adresine iletebilirsiniz. Talepleriniz özenle değerlendirilecek ve tarafınıza en kısa zamanda geri dönüş yapılacaktır.

Kişisel verilerinizin korunmasına ilişkin yukarıda belirtilen bilgiler, kullanım koşullarımıza da eklenmiştir ve bu bilgilere Uygulama aracılığıyla her zaman erişebilirsiniz.

Saygılarımızla,

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi