Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, müşterilerin, çalışanların, tedarikçilerin ve iş ortaklarının kişisel bilgilerini korumayı taahhüt eder. Kişisel bilgiler, o belirli verilerle tanımlanabilecek kişiyle ilgili verileri içerir. Amacımız, web sitesi aracılığıyla toplanan bilgileri korumak ve tarafınızdan gönüllü olarak sağlanan kişisel bilgileri toplamak, böylece sizden talep edilen bilgi ve hizmetleri sunabilmektir. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, bir güven ortamı yaratmak ve gerekli tüm yasalara uymak için, herhangi bir kişisel bilginin toplanmasını, işlenmesini, depolanmasını ve dönüştürülmesini içeren süreç ve hizmetlerde gizlilik politikaları ve veri koruma prosedürleri oluşturmuştur.

Taahhüt, Seçim ve Rıza

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, bireylere toplanan ve kullanılan kişisel bilgilerin amacına ilişkin algı sağlar. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, yasal bir sözleşme kapsamında izin verilmediği ve/veya gerekmediği sürece hiçbir sağlayıcıdan veya kişiden kişisel bilgi toplamayacaktır. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, istihdamla ilgili önemli hizmetleri ve olayları işlemek veya iletmek için kişisel bilgilerin kullanımına ilişkin seçenekleri olan bireyler sunar. Kişisel bilgilerin belirli kullanımı için ilgili izin, bu kullanımları kabul etme veya reddetme seçeneği veya seçeneği ile talep edilebilir.

Kişisel Bilgilerin Toplanması, Kullanımı ve Saklanması

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi sistemine, uygulamasına veya web sitesine kaydolarak ve/veya kişisel bilgilerinizi göndererek, bu bilgilerin Gizlilik Bildirimi uyarınca kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Kişisel bilgiler, açık bir izin alınmadıkça veya yasalar veya mesleki standartlar tarafından aksi zorunlu kılınmadıkça veya izin verilmedikçe başka amaçlar için kullanılmayacaktır. Örneğin, bir yazılım ürünü siparişi talebinde bulunursanız, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi kişisel bilgileri talebe yanıt vermek ve işleme koymak için kullanacaktır.

Kalite

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, bildirimde belirtilen amaçlar için doğru, eksiksiz ve ilgili kişisel bilgileri korumaya çalışmaktadır.

Erişim

Bir kişi Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi'ne kişisel bilgilerini sunmuşsa, herhangi bir koşulda, kişinin herhangi bir yanlışlığı düzeltmek için verilere erişme hakkı vardır. Bir kişi ayrıca info@uretim.me ile iletişime geçerek bilgileri güncelleme veya kaldırma talebinde bulunabilir. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, geçerli yasa ve mesleki standartlarla tutarlı olduğu sürece, talebe uymak için tüm makul ve pratik çabayı gösterecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, kişisel bilgilerinizin güvenliğini sağlamak için metodolojik önlemler kullanır. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, kişisel bilgilerinizi korumak için endüstri standardı yöntemler uygulamıştır. Ayrıca, kişisel bilgilerinizi kontrollü bir tesiste saklayarak kişisel bilgilerinizi yetkisiz fiziksel erişime karşı koruyoruz. Bu gizlilik politikasının başka bir yerinde sağlananlar dışında, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, elektronik veri tabanlarındaki kişisel bilgilere erişimi, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi organizasyonunda bu tür bir erişim için iş ihtiyacı olan kişilerle (çalışanlar ve bağlı kuruluşlar dahil) sınırlar. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, kişisel verilerle ilişkili güvenlik risklerini ortadan kaldırmak için gerekli tüm önlemleri alır.

Üçüncü Şahıslara Açıklama ve İleriye Dönük Aktarım

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, meşru mesleki ve ticari ihtiyaçlar, talepleri yerine getirmek için gerekli olmadıkça ve/veya yasaların veya mesleki standartların gerektirdiği veya izin verdiği durumlar dışında, kişisel bilgileri bağımsız üçüncü taraflarla paylaşmaz. Bazı durumlarda, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, kişisel bilgileri Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi adına çalışan çeşitli dış şirketler veya hizmet sağlayıcılar veya satıcılarla da paylaşabilir.

Ek olarak, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, belirli kişisel bilgileri coğrafi sınırların ötesinde diğer Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi kuruluşlarına/yan kuruluşlarına veya Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi adına çalışan dış şirketlere aktarabilir. Ayrıca kişisel bilgileri, kişinin bulunduğu yer dışında bir yargı alanında da saklayabilir. Ziyaretçiler ve bireyler, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi web sitesinde kişisel bilgiler sağlayarak, verilerinin sınırlar arasında bu şekilde aktarılmasına ve/veya saklanmasına izin vermiş olur. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi ayrıca, verilerin ilgili olduğu sitenin işinin satışı, tahsisi veya başka bir şekilde devri ile bağlantılı olarak, hükümet veya kanun uygulayıcı kurumların taleplerine yanıt vermek için veya yürürlükteki kanunların gerektirdiği durumlarda kişisel bilgileri ifşa edebilir. Bu açıklamalar ayrıca veri gizliliği veya güvenlik denetimleri ve/veya bir şikayet veya güvenlik tehdidini araştırmak veya bunlara yanıt vermek için de gerekli olabilir. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, kişisel bilgileri herhangi bir üçüncü tarafa satmaz. Ayrıca, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, sağladığınız kişisel bilgileri kendi doğrudan pazarlama kullanımları için herhangi bir üçüncü tarafa aktarmayacaktır.

Bir üçüncü şahsın Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi adına kişisel bilgileri işlediği durumlarda, üçüncü şahsın bir yükümlülük altında olmasını sağlar:

  • Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nin talimatları (yazılı bir sözleşme şeklinde olacaktır) dışında kişisel bilgileri işlememeyi veya aktarmamayı; ve
  • Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, kişisel bilgileri Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi tarafından sağlanan korumalara büyük ölçüde benzer bir ölçüde korumak için uygun önlemleri alır.

Kişisel bilgiler, üçüncü kişilerle yalnızca veri sağlayıcının rızası doğrultusunda yasal bir sözleşme ve/veya hizmet sözleşmesi kapsamında paylaşılır.

Kişisel bilgilerin üçüncü bir kişiye aktarımı, yalnızca bildirimde belirtilen amaçlar doğrultusunda ve kişinin zımni veya açık rızası ile gerçekleştirilir.

Üçüncü bir şahsa kişisel bilgi aktarımı, yalnızca üçüncü şahsın Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi'ne eşit veya ondan daha büyük olan tüm gerekli güvenlik ve gizlilik kontrollerini uyguladığından emin olduktan sonra gerçekleştirilir.

Gizlilik Politikasında Revizyon ve Güncellemeler

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, mevcut gizlilik politikalarımızı yansıtmak için zaman zaman bu Gizlilik Bildirimini değiştirebilir. Bu bildirimde değişiklik yaptığımızda aynı sayfa üzerinden "güncellenen" politikaları revize edeceğiz. Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi'nin bilgilerinizi nasıl koruduğu hakkında bilgi sahibi olmak için bu Gizlilik Bildirimini periyodik olarak gözden geçirmenizi öneririz ve web sitesini kullanmaya devam ettiyseniz, güncellemelerimize uyduğunuzu kabul etmiş sayılırsınız.

İzleme ve Geri Bildirim

Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi, yasaların gerekliliklerine uymak için faaliyet gösterdiği ülkedeki düzenleyici ortamı sürekli olarak izler. Mevzuat veya kanundaki herhangi bir değişiklik ve güncelleme, Frontekip Yazılım Ticaret Limited Şirketi Gizlilik Politikası'na yansıtılır. Gizlilikle ilgili endişeler, şikayetler, anlaşmazlıklar veya kişisel bilgilerin yönetimiyle ilgili sorular olması durumunda; lütfen info@uretim.me adresinden gizlilik yöneticisiyle iletişime geçin. Bu adresi, Gizlilik Politikalarımıza uyumla ilgili endişelerinizi iletmek için de kullanabilirsiniz.